Referenties


Van bedrijven

"In 2019 hebben we Roger via mijn persoonlijke netwerk benaderd in verband met een re-integratietraject binnen ons bedrijf. We zochten toen naar een coach met een pragmatische aanpak en bij voorkeur met ervaring in de industrie. Na verkennende gesprekken over zijn ervaring en kijk op talentontwikkeling hebben we Roger ingeschakeld voor interne talentontwikkelingsprogramma's in 2019 en 2020, gericht op onze managers en consultants.

Roger heeft zich in beide trajecten bewezen als een pragmatische coach die relevante theorieën combineert met praktijkgerichte casussen. Hij is flexibel en denkt mee over beleidsoplossingen. Als groeiend bedrijf waren we nieuw in het gebruik van jobcoaching en waren we soms zoekende naar de meest geschikte programma's, waarbij Roger ons heeft geholpen de juiste koers te bepalen.

Met toenemende ervaring in onze organisatie is de samenwerking tussen Roger en ons alleen maar sterker geworden. Als referentie sta ik graag ter beschikking voor verdere vragen."

Philippe Claassen, directeur/CCO Trinamics


"Samen met ons heeft Roger een op maat gemaakt coachingsprogramma ontwikkeld. Gedurende het verdere traject weet hij medewerkers voortdurend te motiveren om het beste uit henzelf te halen en zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Hij weet zowel jonge als ervaren medewerkers, zowel junioren als senioren, te inspireren om zowel aan hun soft skills als later aan hun hard skills te werken, niet alleen als medewerkers maar ook als individuen. Daarnaast heeft Roger's bijdrage aan Bloxz concreet geleid tot een zeer laag ziekteverzuimpercentage en voortdurende ontwikkeling van medewerkers van alle leeftijden binnen de organisatie."

Maurice Claassen, directeur BLOXZ


Van coachees

"Roger hanteert een kritische en flexibele aanpak. Hij stemt zich af op mijn behoeften en begeleidt mijn proces waarbij ik de leiding mag nemen. Roger biedt structuur door te werken aan de ontwikkelingsdoelen die we samen hebben vastgesteld. Hij heeft me nieuwe inzichten gegeven over mijn persoonlijkheid, gedachten en gevoelens, en hoe deze met elkaar samenhangen. Ik ben me nu meer bewust van de relatie tussen mijn behoeften, gedrag en emoties.

Dankzij de verkregen inzichten over mijn talenten ben ik veel beter in staat deze in te zetten voor de organisatie en erop te sturen. Ik ervaar Roger als een prettige gesprekspartner waarbij ik me kwetsbaar kan opstellen. Dit heeft me geholpen om tot de kern te komen en mezelf als persoon goed te ontwikkelen, en daardoor waarde toe te voegen aan de organisatie."

Patrick K. 


"De begeleiding die ik van Roger ontvang is onmisbaar. Zijn persoonlijke benadering creëert een vertrouwde sfeer waarin ik écht kan groeien, zowel persoonlijk als zakelijk. Nieuwe inzichten hebben mijn bewustzijn vergroot; ik train niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn geest. Dankzij Roger is mijn wereld enorm uitgebreid. Hij heeft me geleerd dat zelfs de sterksten soms hulp nodig hebben. Zijn luisterend oor en doordachte vragen zetten me aan het denken. Roger straalt rust, kalmte en positiviteit uit, en is betrouwbaar. Dankzij jou behoud ik overzicht en inzicht. Hij is mijn personal trainer voor de geestelijke groei, net zoals anderen dat zijn voor het lichaam in de sportschool."

Trong P.


"Ik schrijf graag deze referentie voor Roger, een buitengewoon bekwame professional. Roger heeft een unieke benadering van persoonlijke ontwikkeling, waarbij hij de nadruk legt op zelfreflectie en het stellen van doelgerichte vragen. In de afgelopen jaren heb ik mezelf zien groeien, niet alleen in het kennen van mijn eigen wensen, maar ook in het vertrouwen om deze na te streven, los van externe verwachtingen.

Roger's vermogen om echt te luisteren en nooit te oordelen over meningen en acties is bewonderenswaardig. Hij stimuleert autonoom denken en vult nooit antwoorden in. Wat mij het meest is bijgebleven, is zijn aanpak om doelen te stellen en deze te vieren bij behalen. Dit heeft mijn gevoel van succes vergroot en daarmee mijn motivatie aangewakkerd.

Hij is positief ingesteld, vrolijk en altijd kritisch op zichzelf, met een voortdurende drang naar persoonlijke groei. Roger staat open voor input van anderen en heeft de moed om diepgaande vragen te stellen, zowel over emotionele als praktische kwesties. Bovenal is hij een genoegen om mee samen te werken. Roger's aanpak leent zich uitstekend voor online samenwerking. Zijn gebruik van gesprekken, opdrachten en visuele hulpmiddelen zorgt voor een effectieve online werkomgeving."

Erik P.